Parking

Miejsca parkingowe w Suboticy podzielone są na cztery strefy. Czas parkowania jest nieograniczony, a płatności można dokona na dwa sposoby – kupując kartę parkingową lub wysyłając sms – wiadomość. Karty na wszystkie strefy można kupić w kioskach “Štampa”. Należy oznaczyć na karcie parkingowej czas parkowania i włożyć kartę na wewnętrznej stronie przedniej szyby samochodu, gdzie będzie dobrze widoczna. Płatności za parking można także dokonać za pośrednictwem telefonu komórkowego wysyłając sms, do którejkolwiek serbskiej sieci telefonii komórkowej . W tekście wiadomości należy wpisać bez odstępów numer tablicy rejestracyjnej. W czerwonej strefie wiadomość należy wysłać pod numer 9241. W żółtej strefie wiadomość należy wysłać pod numer 9242. W zielonej strefie wiadomość należy wysłać pod numer 9243. W błękitnej strefie wiadomość należy wysłać pod numer 9244. W celu opłacenia całodziennego parkowania wiadomość należy wysłać pod numer 9245. W parę sekund po wysłaniu sms przyjdzie wiadomość tekstowa (SMS) potwierdzająca dokonanie opłaty. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat parkowania bądź usuwania samochodów należy odwiedzić http://www.suparking.rs