TAXI

TAXI:

- YU TAXI : +381 (0)24 555 977

- ALFA TAXI : +381 (0)24 554 308

- TAXI 9 : +381 (0)65 999 95 60

- PROZIVKA TAXI : +381 (0)65 976 50 00

- OMEGA TAXI : +381 (0)24 55 99 11

- TESLA TAXI : +381 (0)24 552 000

- NON STOP TAXI : +381 (0)24 572 572

- AS RADIO TAXI : +381 (0)24 559 430

- PAN TAXI : +381 (0)24 523 322

- STARI EKO TAXI : +381 (0)24 582 582

- ŽUTI TAXI: +381 (0)24 9789

- EKONOMIK TAXI: +381 (0)24 554 742

- PALIĆ TAXI: +381 (0)24 754 754

- TOURIST TAXI: +381 (0)755 777

 

*Taryfy: średnia cena startu wynosi 0,5€, a średnia cena przejechanego kilometra wynosi e 0,5€ - w równowartości dinarowej.