Żydowska Subotica

W PRZYGOTOWANIU !!!

Odkryjcie żydowską Suboticę o bogatej tradycji i historii!

Sam swoim przewodnikiem (a self-guided tour)

Kolejność zwiedzania

Plac Synagogi – Zmaj Jovina – Đure Đakovića – Zmaj Jovina – Dimitrija Tucovića (Żydowski Cmentarz)

Czas

Spacer trwa około 2 godzin. Jeśli planujemy odwiedzić Synagogę, należy dodać jeszcze pół godziny.

Szczegóły wycieczki

Punkt 1 - Plac Synagogi. Opowieść o osiedlaniu się Żydów w Suboticy.

Punkt 2 - Synagoga – Opowieść o synagodze. 

Punkt 3 - Pałac Mikšy Demetera (dziś: Muzeum Miejskie). Opowieść o Żydach intelektualistach, przemysłowcach i rozwoju miasta.

Punkt 4 – żydowski szpital (dzsiaj szkoła). Opowieść ożyciu wspólnoty żydowskiej przed II wojną światową.

Punkt 5 - Róg Đ. Djakovicia i B. Vujicia. Opowieść o getcie żydowskim o holokauście.

Punkt 6 - Budynek Gminy Żydowskiej - Opowieść o dzisejszym życiu Żydów w Suboticy.

Punkt 7 - Cmentarz Żydowski