Ścieżki edukacyjne Čurgo i Kireš

Ścieżka Čurgo zaczyna się od Ośrodka Informacyjnego na zachód wzdłuż Jeziora Ludaškiego, biegnie wzdłuż wsi Hajdukovo. Po 2700 metrach dochodzi się do ostatecznego punktu ścieżki – miejscowości Čurgo. Wzdłuż ścieżki ustawiono osiem tablic informacyjnych przypominających zwiedzającym za pośrednictwem opowieści o tradycyjnym stylu życia, jeziorze, historii, roślinach i zwierzętach na tych podmokłych terenach. Ścieżka Kireš rozpoczyna się przy Ośrodku Informacyjnym i kieruje się na wchód wzdłuż Jeziora Ludaškiego oraz przez wieś Hajdukovo. Szlak ma długość 2300 metrów i kończy się mostem na rzeczce Kireš. Jest trochę krótsza od ścieżki Čurgo, ale trudniejsza pod względem pokonania, na które trzeba poświęcić około godziny. Są tu cztery tablice informacyjne dotyczące geologiczno-pedologicznych charakterystyk regionu, chronionych gatunków roślin, roli obrączkowania ptaków oraz hydro-systemu Jeziora Ludaškiego.

Lokalizacja