Katedra

Budowla z okresu późnego baroku, wśród mieszkańców znana jako Duży Kościół ku czci patronki Suboticy Św. Teresy Awilskiej, której twarz znajduje się także w herbie miasta. Katedrę wzniesiono w roku 1779. Od tamtej pory parokrotnie ją restaurowano. W 1974 roku papież uhonorował kościół mianem małej bazyliki.

Address: 
Trg Sv. Terezije 1, Subotica
Working hours: 
godz. 06.30 do 12.00 i 17.30 do 20.40

Lokalizacja