Serbski kościół prawosławny w Aleksandrowie

Ta mała cerkiew, której patronem jest Św. Dymitr położona jest na peryferiach miasta. Znajduje się w niej wyjątkowo cenny ikonostas - pierwszy barokowy w Serbii, który znalazł się w tej cerkwi w 1909 roku. Został przemieszczony z cerkwi prawosławnej w Suboticy.

Address: 
Beogradski put 159, Subotica
Working hours: 
cerkiew jest otwarta w trakcie mszy

Lokalizacja