Suvenirnica

U Suvenirnici možete kupiti narodne rukotvorine tipične za područje severa Bačke, i predmete primenjene umetnosti inspirisane narodnom umetnošću.

Adresa: Trg slobode 1, Subotica,

Telefon: +381 (0) 24 520 - 299

www.gradskimuzej.subotica.rs

Lokacija