Autobusom

Autobuska stanica, Senćanski put 3, +381 (0) 24 555 566, http://www.sutrans.rs

Polasci za Novi Sad i Beograd: 04:30*, 05:30, 06:15*, 06:45, 07:30, 08:40, 09:00, 10:15, 11:15, 13:00*, 13:00, 14:00, 14:15*, 14:30*, 15:00, 16:00, 17:00*, 18:00, 19:00*, 20:15, 21:30*; (*auto putem)
Polasci za Budimpeštu: 15:15;
Polasci za Segedin: 06:30; 07:35; 15:15;
(*pre polaska proveriti red vožnje)

Lokacija