Automobilom

Auto put E-75: Pravac Novi Sad (100km), Beograd (180km)
Auto put E-75: Pravac Segedin, Mađarska (45km), Budimpešta (200km)
Put M-17: Pravac Sombor (60km) i Osjek, Hrvatska (120km)
Put M-17: Pravac Granični prelaz Kelebija (12km)

Lokacija