Leović palata

Novi arhitektonski stil je zakoračio u Suboticu gradnjom Leović palate 1893. godine. Neke od karakteristika ovog stila kao što su: odbacivanje strih formi, proporcije prilagođene ljudima, asimetrija, novi materijali – mogu se pronaći na ovoj građevini.

Address: 
Park Ferenca Rajhla 11, Subotica

Lokacija