Zgrada nekadašnje najamne palate

Arhitekta Pal Vadas, iako je bio kreator autentične geometrijske bečke secesije u Subotici, ovu zgradu je projektovao kao jednostavnu, skoro modernu građevinu 1913. godine. Ovo je bila najamna palata čiju izgradnju je naručio grad.

Address: 
Nušićeva 2, Subotica

Lokacija