Gradski muzej

Gradski muzej je kompleksnog tipa sa arheološkom, etnološkom, istorijskom, umetničkom, prirodnjačkom zbirkom i zbirkom legata. Stalna postavka muzeja je u pripremi, ali se zato održavaju brojne druge izložbe. Muzej je smešten u palatu koju su u stilu darmštatske secesije koja je 2008. godine adaptirana, kako bi odgovarala nameni i potrebama muzeja.

Address: 
Trg sinagoge 3, Subotica
Working hours: 
Radno vreme: utorak - subota od 10h do 18h , nedeljom i ponedeljkom zatvoreno.

Lokacija