Katedrala

Građevina kasnog baroka, u narodu poznata kao Velika crkva, posvećena je zaštitnici Subotice Sv. Terezi Avilskoj čiji se lik nalazi i na gradskom grbu. Katedrala je podignuta 1779. godine i od tada je nekoliko puta je obnavljana. Godine 1974. Papa je nagradio crkvu naslovom manje bazilike.

Address: 
Trg Sv. Terezije 1, Subotica
Working hours: 
Vreme posete: 6:30h do 12h i 17:30h do 20:40 h

Lokacija