Srpska pravoslavna crkva

Crkva je podignuta je 1726. na najvišem delu nekadašnjeg starog grada. Sadašnji izgled ove barokne crkve datira iz 1910. godine, kada je podignut novi toranj i postavljen novi ikonostas. Crkva je posvećena Sv. Vaznesenju Gospodnjem.

Address: 
Zmaj Jovina 22, Subotica
Working hours: 
Vreme posete: crkva je otvorena u vreme službe

Lokacija