Srpska pravoslavna crkva u Aleksandrovu

Ova mala crkva, posvećena Svetom Dimitriju, nalazi se na periferiji grada. Poseduje izuzetno vredan ikonostas - prvi barokni u Srbiji, koji je u ovu crkvu premešten 1909. godine iz pravoslavne crkve u Subotici.

Address: 
Beogradski put 159, Subotica
Working hours: 
Vreme posete: Crkva je otvorena u vreme službe

Lokacija