Dom učenika Subotica

Hostel

Ovaj objekat se nalazi u centru grada. Tokom letnjeg raspusta, zimskih odmora i vikendima nudi svoje kapacitete za smeštaj organizovanim grupama koje posećuju grad, kao i individualnim turistima.

120
464
0
Parkiranje
Konferencija
Restaurant
TV
Bazen

Lokacija