Ресторани у којима се служе локална вина

Гостиона Гуриновић, СУБОТИЦА, Бајски пут 32 +381 (0) 24 554 934 www.gostionagurinovic.com

Панорама, СУБОТИЦА, Матије Корвина 17, +381 (0) 24 647 100 www.galleria-center.com

Мајур, КЕЛЕБИЈА, Келебија бб +381 (0) 24 646 646 www.vilamajur.com

Спартак С, СУБОТИЦА, Петефи Шандора 8 +381 (0) 24 558 998 www.spartak.co.rs

Коноба Тинел, СУБОТИЦА, Хуге Бадалића 14 +381 (0) 24 600 007 www.konobatinel.rs

Посластичарница Равел, СУБОТИЦА, Бранислава Нушића 2, +381 (0) 554 670 www.ravel.rs

Коноба Кујунџић, СУБОТИЦА, Васе Стајића 14, +381 (0) 60 052 33 16 www.salasarskiturizam.com (само по најави)

 

Кафе Пијано, СУБОТИЦА, Рудић улица 3, +381 (0) 24 555 707 www.caffepiano.rs

Борсалино, СУБОТИЦА, Цара Лазара 3, +381 (0) 24 4 100 600 www.borsalino-subotica.com

Бос, СУБОТИЦА, Матије Корвина 7-8, + 381 (0) 24 551 111 www.bosscaffe.com

Денис, СУБОТИЦА, Браће Радића 24 +381 (0) 24 551 155 www.denispizzeria.com

Кафе Грунф, СУБОТИЦА, Бранислава Нушића 1 +381 (0) 555 314 www.visitsubotica.rs

 

Мала гостиона, ПАЛИЋ, Парк хероја 9, +381 (0) 24 753 447 www.elittepalic.rs

Рибља чарда, ПАЛИЋ, Обала Лајоша Вермеша бб, +381 (0) 24 755 040 www.elittepalic.rs

Абрахам, ПАЛИЋ, Хоргошки пут 132, +381 (0) 24 755 012 www.visitpalic.rs

Мајкин салаш, ПАЛИЋ, Јожеф Атиле 79, +381 (0) 24 753 276 www.majkinsalas.rs

Јелен салаш, ПАЛИЋ, Лопудска 7, +381 (0) 24 753 586 www.jelensalas.com

Вила Викторија Плус, ПАЛИЋ, Језерска 15, +381 (0) 24 754 497 www.vilaviktorija.com

Чарда Капетански рит, ПАЛИЋ, Мушки штранд, +381 (0) 24 602 602 www.visitpalic.rs

Хедера, ХАЈДУКОВО, Омладинских бригада 19, +381 (0) 24 758 232, www.hedera.rs (само недељом)